Przedmiot i cel badań

Przedmiot i cel badań to jeden z istotniejszych elementów prac licencjackich. Poniżej przykład z pracy o paleniu tytoniu przez młodzież.

Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: jak rozpowszechnione jest zjawisko nikotynizmu wśród młodzieży szkół podstawowych (na podstawie badań własnych przeprowadzonych wśród uczniów klas ósmych wybranych szkół podstawowych w Tarnobrzegu i Rytwianach). W tym celu przeprowadziłam badania, których zadaniem było w szczególności:

  1. dokonanie oceny jakościowej i ilościowej palenia papierosów wśród młodzieży klas ósmych szkoły podstawowej w zależności od miejsca zamieszkania;
  2. przedstawienie społecznych i demograficznych cech osób palących i niepalących;
  3. poznanie motywów palenia lub niepalenia papierosów;
  4. określenie czynników mających wpływ na inicjację nikotynową;
  5. określenie wpływu inicjacji nikotynowej na dalszy rozwój nałogu;
  6. poznanie okoliczności palenia papierosów;
  7. określenie rodzinnych i środowiskowych uwarunkowań nikotynizmu mających wpływ na rozwój nałogu wśród badanej młodzieży;
  8. poznanie opinii młodzieży na temat zakazu palenia papierosów w niektórych miejscach publicznych.